Polityka prywatności

  1. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, które zostały podane przez niego przy rejestracji lub aktualizowane w Panelu Abonenckim, wyłącznie w celu właściwego wykonania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy. Zakres przetwarzanych danych jest określony w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO, który jest udostępniony na stronie serwisu 123domeny.pl.
  2. Użytkownikowi przysługują określone prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO, który jest udostępniony na stronie serwisu 123domeny.pl.
  3. W odniesieniu do Abonentów nazw domen, dane Abonentów są udostępniane właściwym Rejestrom nazw domen lub pośrednikom Rejestrów nazw domen, których lista jest dostępna w dokumencie Obowiązek Informacyjny RODO, który jest udostępniony na stronie serwisu 123domeny.pl.
  4. Pliki cookies oznaczają pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzeń użytkowników. Pomagają one m.in. wyświetlać strony internetowe zgodnie z indywidualnymi preferencjami, pomagają w dynamicznym procesie generowania zamówień. Zawierają one najczęściej adres strony internetowej, okres życia pliku oraz unikatowy identyfikator.
  5. Serwis 123domeny.pl ogranicza zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie – do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
  6. Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach personalnej identyfikacji użytkownika, jedynie do poznania jego preferencji.
  7. Dane szyfrowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym ani nie zawierają informacji potencjalnie niebezpiecznych.
  8.  Większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać zmian w konfiguracji tak, aby zablokować akceptowanie tych plików lub aby przeglądarka każdorazowo pytała o ich dopuszczenie. Konfiguracja możliwa jest w opcjach/ustawieniach przeglądarki. Ograniczenia dotyczące cookies mogą wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.